Výchozí stav a cíle

Případová studie: Daty podložené srovnání manuálního větrání okny a systému komfortního řízeného větrání s rekuperací

Cílem je porovnání větrání okny a řízeného větrání s rekuperací v reálném bytovém domě podložené daty. Pro účely případové studie byly čtyři byty kompletně vybaveny senzory a nepřetržitě monitorovány, po dobu 1 roku.

To má umožnit objektivní a přesnými daty podloženou diskusi na téma systémů mechanického větrání a poskytnout informace o tom, jak zajistit zdravé životní podmínky v obytných prostorách: provozováním systému řízeného větrání nebo pravidelným otevíráním dveří a oken.

Srovnání velkého množství naměřených dat týkající se kvality vzduchu uvnitř bytů a spotřeby energie jasně ukazuje na výhody řízeného větrání.

Typ budovy

Patrový bytový dům v dřevostavbě
 

Bytové jednotky

Celkem 4 byty, z toho dva se systémem řízeného větrání a dva stejné bez řízeného větrání, každý s 80 m2 a 110 m2 obytné plochy.

Na výzkumu se podílely společnosti

Zehnder Group Schweiz AG; az Holz AG, poskytovatel služeb projektování a dřevostavitelství; švýcarský specialista na dřevostavby Lignotrend GmbH; Bernská univerzita aplikovaných věd pro dřevostavby

Výrobky Zehnder

  • 2x větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q 350, s entalpickým výměníkem

 

Řešení

Komfortní systém větrání pro nejlepší vnitřní klima

Větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q byly nainstalovány v technické místnosti v suterénu společně s primárním zdrojem tepla a chladu – tepelným čerpadlem. Teplo v bytech zajišťuje podlahové vytápění. To lze využít také v létě pro účely chlazení.

Whitepaper, Research, Project, balanced ventialtion, Comparison, window ventilation, Büren, ComfoAir Q
Pachy a škodlivé látky jsou odváděny systémem komfortního větrání.
Graphic, Büren, CSY, Installation, ComfoAir Q, Benefit, Ventilation
Technická místnost v suterénu se dvěma větracími jednotkami Zehnder ComfoAir Q.
Zdravý vzduch v obytné části i při zavřených oknech.
Moderní bytový dům s komfortním větráním Zehnder.
Přidaná hodnota

Výzkumný projekt: Porovnání manuálního větrání okny se systémem komfortního řízeného větrání

Měření ve 4 bytech poskytlo velké množství údajů o kvalitě vzduchu v interiéru, venkovních podmínkách a spotřebě energie na vytápění a chlazení. V souhrnu lze konstatovat, že profesionálně navržené komfortní větrání významně přispívá ke kvalitě interiérového vzduchu bez škodlivin a ke zdravému vnitřnímu klima v obytných prostorech. Limitní hodnoty CO2 nejsou při provozu komfortního větrání překračovány, respektive jsou výrazně redukovány.

Pachy a škodlivé látky jsou také mnohem lépe eliminovány než při ručním větrání okny. I kdyby byli obyvatelé maximálně důslední při větrání okny, nebylo by dosaženo stejné kvality vzduchu jako při řízeném větrání.

Přečtěte si shrnutí níže, nebo přejděte na podrobnější přehled dat z reálného měření.

Graphic, Büren, CSY, Installation, ComfoAir Q, Benefit, Ventilation
Větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q v technické místnosti.
V koupelně je "odpadní" vzduch odváděn systémem komfortního řízeného větrání.

Citace ze závěru studie

« Srovnání ukázalo, že spodní byty s řízeným rovnotlakým větráním obytných místností dosahují výrazně lepší kvality vzduchu v interiéru než horní byty s možností pouze manuálního větrání. Při pohledu na hodnoty CO2 jsme prokázali, že při využití rovnotlakého větracího systému žijí obyvatelé v mnohem zdravějším prostředí.

Větrací systém zajišťuje stálou výměnu čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí. Manuální větrání přivádí čerstvý vzduch pouze tehdy, pokud je otevřeno více oken. V delším časovém horizontu neposkytuje větrání okny v průměru stejnou úroveň kvality vzduchu jako řízené větrání.

V protikladu k možným očekáváním, při větrání okny nelze zajistit zdravé vnitřní klima, neboť úroveň CO2 se pohybuje ve 30 % až 60 % času nad hodnotou 1000 ppm.

Celková spotřeba energie potřebná pro větrání vnitřního prostoru se zdá závislá na četnosti a době, po kterou jsou okna otevřena. Pořízení systému řízeného větrání obytného prostoru s rekuperací tepla a chladu nevede k vyšší spotřebě energie a výrazně zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéru. »

Případová studie Büren: Jedna z nejrozsáhlejších studií ve Švýcarsku na téma vnitřní klima a kvalita vzduchu uvnitř obytných budov.

Zdroj: Průvodce „Výhody komfortních větracích systémů“

Výsledky měření - v přehledu

Vítězem se stává... komforní řízené větrání

Po celkem dvanácti měsících měření a fázi vyhodnocení jsou k dispozici výsledky měření kvality vnitřního vzduchu a spotřeby energie na vytápění a chlazení.

Normy a limity

Jako základ pro hodnocení kvality vnitřního vzduchu posloužila norma SIA 382/1, která stanovuje maximální koncentraci CO2 pro obytné prostory 1 000 až 1 400 ppm. Tyto hodnoty odpovídají střední kvalitě vzduchu v interiéru. Proto byla v tomto výzkumném projektu určena jako referenční nižší hodnota z uvedeného rozpětí (1 000 ppm).

Na základě hraniční hodnoty 1 000 ppm bylo nyní stanoveno, zda lze tento limit po dobu 1 roku dodržet v příslušných místnostech pro bydlení a spánek. Zatímco ve dvou bytech s řízeným větráním má na dodržení limitní hodnoty vliv jak chování obyvatel při větrání okny, tak samotný větrací systém, ve dvou bytech bez řízeného větrání je k dodržení limitní hodnoty k dispozici pouze manuální větrání okny.

 

Úspora energie na vytápění a chlazení

Pokud se porovná spotřeba energie na vytápění bytů s řízeným větráním a bez něj za topné období od října 2019 do března 2020, je vidět, že při stejných podmínkách větrání má byt s řízeným větráním nižší spotřebu energie na vytápění, a to o 24 %. Celková spotřeba energie na chlazení bytů s řízeným větráním i bez něj, opět při stejných vnějších podmínkách pro větrání, v období od dubna 2020 do září 2020 ukazuje, že v bytě s větracím systémem se ušetří až 35 % spotřeby energie na chlazení.

 

Větrací systém s nízkou spotřebou energie

Entalpický výměník Zehnder funguje v praxi v Bürenu mimořádně efektivně, což lze přičíst speciální konstrukci výměníku tepla navržené firmou Zehnder a zvoleným objemovým průtokům vzduchu 110 m3/h a 140 m3/h. Nízké průtoky vzduchu v kombinaci s optimálně sladěnou technologií jednotky ComfoAir Q a vhodně navrženým systémem distribuce vzduchu umožňují také velmi nízkou spotřebu energie těchto větracích systémů: 17 W pro ComfoAir Q 350 při 110 m3 /h a 22 W pro ComfoAir Q 350 při 140 m3/h. To odpovídá velmi dobré hodnotě SPI v praktickém provozu 0,15 W/(m³/h) při 110 m3/h nebo 0,16 W/(m³/h) při 140 m3/h.

Kvalita vzduchu, koncentrace CO2 

Je patrné, že všichni obyvatelé bytového domu v Bürenu praktikují podobné chování při větrání okny. Jakékoli instrukce týkající se manuálního větrání okny byly před samotným měřením záměrně vynechány, aby byly získány věrohodné praktické výsledky. Také v bytech s řízeným větráním probíhá průběžné větrání okny. V bytech, které disponují řízeným větráním v kombinaci s ručním větráním okny, překračují limitní CO2 hodnoty 1 000 ppm pouze v 1 % celkového měřeného času, zatímco v bytech s čistě manuálním větráním okny (bez řízeného větrání s rekuperací) jsou vykazovány tyto nezdravé úrovně oxidu uhličitého v 30% až 60% času, v závislosti na místnosti.

 

Rekuperace tepla a vlhkosti

V obou větracích jednotkách Zehnder ComfoAir Q 350 byly použity entalpické výměníky pro rekuperaci tepla a vlhkosti. Účinnost těchto entalpických výměníků byla v topné sezóně 2019/20 v průměru velmi dobrých 96 % pro rekuperaci tepla a vynikajících 83 % pro rekuperaci vlhkosti. Velmi dobrá rekuperace vlhkosti v kombinaci se speciálně navrženou dřevěnou konstrukcí budovy v Bürenu umožnila udržet relativní vlhkost v bytech s komfortním řízeným větráním na příjemných 40 % i v zimních měsících.

 

Emise hluku ve srovnání

V Bürenu byly měřeny také hladiny hluku v obývacím pokoji a ložnici bytu s řízeným větráním a v bytě s manuálním větráním okny. V podstatě všechny naměřené hodnoty hluku byly pod 20 dBA, tedy hluboko pod limitními hodnotami. Dá se říci, že moderní komfortní větrání je v obývacím prostoru v zásadě akusticky nepostřehnutelné a nepřispívá nebo téměř nepřispívá ke zvýšení základní hladiny hluku.

Podrobný report výzkumné studie

Porovnání kvality vzduchu a spotřeby při větrání s rekuperací tepla a větrání okny

Zajímá vás více?

Přečtěte si detailní report výsledků studie, včetně grafického znázornění údajů z reálného měření.

Přejít na detail výzkumného projektu 

Whitepaper, Research, Project, balanced ventialtion, Comparison, window ventilation, Büren, ComfoAir Q
Máte-li dotaz, napište nám prosím.

Všeobecný dotaz

Ke kontaktnímu formuláři

Žádost o nabídku

Ke kontaktnímu formuláři

Servis a náhradní díly

Ke kontaktnímu formuláři
Máte dotaz? Neváhejte nám zavolat.

Všeobecný dotaz

+420 383 136 222

Cenové nabídky, technická podpora (Komfortní větrání)

+420 704 614 060

Servis a náhradní díly (Komfortní větrání)

+420 704 973 824