Prohlášení společnosti Zehnder Group Czech Republic s.r.o. o ochraně osobních údajů

Stav ke dni 8.5.2018
V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů je popsáno, jaké Vaše údaje požadujeme a používáme, k jakému účelu tak činíme a jakým způsobem Vaše údaje chráníme.

 

1. Rozsah platnosti a zodpovědné osoby

Toto prohlášení platí zejména pro internetovou prezentaci, kterou lze spustit na adrese www.zehnder.cz, www.zehnder.sk, www.zehnder-konfigurator.cz a www.zehnder-charleston.cz. Upozorňujeme, že odkazuje také na další internetové prezentace koncernu Zehnder Group, pro které mohou platit odlišná pravidla týkající se ochrany osobních údajů.

Název a adresa správce osobních údajů zodpovědného za zpracování osobních údajů:

Zehnder Group Czech Republic s.r.o., se sídlem: Praha 10 Strašnice, 100 00, Průběžná 1826/63, tel.: +420 383 136 222, email: info@zehnder.cz.

V souvislosti s dalším rozvojem našich webových stránek se může stát, že budou zapotřebí dodatky k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů. V takovém případě Vás budeme žádat o mimořádný souhlas.

 

2. Zaznamenané údaje

2.1 Obecné informace

Internetová prezentace FIRMY zaznamenává každým spuštěním internetové stránky řadu všeobecných údajů. Tyto všeobecné údaje a informace jsou dále ukládány do souborů protokolu (Logfile) jednotlivých serverů. Zaznamenávají se tyto údaje:

 • adresa IP
 • datum a čas požadavku
 • rozdíl časového pásma k časovému pásmu GMT
 • obsah požadavku
 • stav přístupu/kód stavu http
 • dané přenášené množství údajů
 • internetová stránka, z níž je požadavek odeslán
 • prohlížeč (vč. jazyka a verze)
 • operační systém

V případě využívání těchto všeobecných údajů nedochází k jejich přiřazení ke konkrétní osobě. Záznam těchto údajů je z technického hlediska potřebný, aby se Vám zobrazila naše internetová stránka a abychom zajistili její stabilitu a bezpečnost. Protokolujeme každý vstup na naší webovou stránku a každé spuštění souboru uloženého na webové stránce. Právním základem je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f) základního nařízení EU o ochraně osobních údajů resp. čl. 13 odst. 2 písm. a) švýcarského spolkového zákona o ochraně údajů (orig. zkr. DSG). 

 

2.2 Kontaktní formulář

Naše internetová stránka obsahuje kontaktní formuláře, které lze použít pro navázání kontaktu s námi. Údaje zadané do kontaktního formuláře jsou uloženy pro účely zpracování nebo navázání kontaktu s osobou, která o kontaktování požádala. Nedochází k předávání těchto osobních údajů mimo skupinu Zehnder Group. Právním základem je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b) základního nařízení EU o ochraně osobních údajů resp. čl. 13 odst. 1 švýcarského spolkového zákona o ochraně údajů (orig. zkr. DSG).

 

3. Soubory cookies a nástroj on-line sledování (webtracking)

Naše internetová stránka používá tzv. soubory cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou uložené na Vašem počítači, kde je lze opět spustit. Soubory cookies slouží k tomu, aby Vám bylo umožněno přihlásit se k našim službám a webovou prezentaci uživatelsky přizpůsobit. Pro tento účel je naše internetová stránka podporována soubory cookies, které shromažďují informace přes Vaší adresu IP, o čase a trvání Vaší návštěvy, o četnosti Vašich návštěv, o využití formuláře, o Vašich vyhledávacích nastaveních, o Vašem typu zobrazení, o Vašich nastaveních ohledně favoritů na naší webové stránce. Doba trvání uložení souborů cookies se liší. Právním základem je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f) základního nařízení EU o ochraně osobních údajů resp. čl. 13 odst. 1 DSG.

Aktivaci souborů cookies naší internetovou stránkou můžete kdykoliv zrušit pomocí příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče a tím vyjádřit trvalý nesouhlas s aktivací souborů cookies. Kromě toho lze již aktivované soubory cookies kdykoliv vymazat pomocí internetového prohlížeče nebo jiného softwarového programu. Takovou možnost poskytuje každý běžný internetový prohlížeč. V případě, že dotčená osoba deaktivuje aktivaci souborů cookies v používaném prohlížeči, je možné, že za určitých okolností nebudou všechny funkce na naší internetové stránce v plném rozsahu použitelné. 
Pro stránky www.zehnder.cz používáme následující soubory cookies a nástroje:

Přehled cookies a nástrojů pro stránky www.zehnder-konfigurator.cz naleznete na této straně, pro www.zehnder-charleston.cz přejděte sem.

4. Social media plugins

V současné době využíváme pluginy pro sociální sítě obsažené v následující tabulce. V této souvislosti využíváme tzv. řešení dvou kliknutí, přičemž při návštěvě naší internetové stránky nejsou osobní údaje zpočátku předávány poskytovatelům pluginů. Teprve poté, co kliknete na označené pole pluginu a aktivujete ho, poskytovatel pluginu obdrží informaci, že jste spustil(a) příslušnou webovou stránku naší on-line nabídky. Kromě toho dojde k přenosu údajů uvedených v bodě 2 tohoto prohlášení. Poskytovatel pluginu ukládá Vaše osobní údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo úpravy své webové stránky podle svých potřeb. Právním základem je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f) základního nařízení EU o ochraně osobních údajů resp. čl. 13 odst. 1 DSG.

Na získané údaje a procesy zpracování údajů poskytovatelů pluginu nemáme žádný vliv. Podléhají totiž daným prohlášením o ochraně osobních údajů třetích poskytovatelů. Další informace o účelu a rozsahu získávání údajů a jejich zpracování poskytovatelem pluginu obdržíte v níže uvedených prohlášeních o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů.

Plugin Poskytovatelé a prohlášení o ochraně osobních údajů
YouTube Content Google LLC: https://policies.google.com/privacy
Xing Share Xing SE: http://www.xing.com/privacy
Facebook Content/Share Facebook Inc.: https://www.facebook.com/about/privacy/update
Google+ Content/Share Google LLC: https://policies.google.com/privacy
Twitter Content/Share Twitter Inc.: https://twitter.com/privacy
LinkedIn Content/Share LinkedIn Corporation: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Pinterest Share Pinterest Inc.: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
WhatsApp Share WhatsApp Inc.: https://www.whatsapp.com/legal?eea=1#privacy-policy

5. Zpravodaj

Na základě Vašeho souhlasu můžete odebírat naše zpravodaje (Newslettery), jejichž prostřednictvím Vás chceme informovat o našich aktuálních nabídkách. Pro přihlášení se k našim zpravodajům používáme tzv. metodu Double-opt-in. To znamená, že Vám po Vašem přihlášení zašleme e-mail na Vámi uvedenou e-mailovou adresu, v němž Vás požádáme o potvrzení, že souhlasíte s odebíráním našeho zpravodaje. Povinným údajem pro zasílání zpravodaje je výhradně Vaše e-mailová adresa, kterou po Vašem přihlášení uložíme. Právním základem je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a) základního nařízení EU o ochraně osobních údajů resp. čl. 13 odst. 1 DSG. Váš souhlas se zasíláním zpravodaje můžete kdykoliv zrušit a odebírání zpravodaje odvolat. Zrušení můžete provést kliknutím na odkaz, který je uveden v každém zpravodajském e-mailu, a to e-mailem na adresu info@zehnder.cz nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v tiráži.

 

6. Jiné možnosti získávání osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme také na základě Vašeho zájmu o bližší informace k našim výrobkům či požadavku na zpracování cenové nabídky, Vašeho zájmu o odborná školení a prezentace našich výrobků a úkonů souvisejících s Vaší účastí na těchto školeních či prezentacích. V těchto případech využíváme Vaše osobní údaje pouze v míře nezbytné pro úkony související s výše uvedenými situacemi a také k marketingovým účelům, tzn. zejména pro zasílání novinek a informací o produktech a pro účely interních statistik. Na zpracování Vašich osobních údajů se vztahují ostatní ustanovení tohoto dokumentu a stejně tak Vaše práva uvedená v bodě č. 8.

 

7. Přenos údajů

Vaše údaje zaznamenané pod bodem 2 tohoto prohlášení můžeme sdělit jiným členům našeho koncernu Zehnder Group, jakož i třetím osobám, pokud to je nezbytné pro plnění smlouvy. Tito příjemci se mohou nacházet i v zemích, v nichž pravděpodobně neexistuje rovnocenná úroveň ochrany osobních údajů. Vyjadřujete výslovný souhlas s přenosem údajů do těchto zemí. Ochranu údajů zajišťujeme spolu s našimi společnostmi v rámci koncernu prostřednictvím standardních smluvních klauzulí o ochraně osobních údajů dle čl. 46 odst. 2 písm. c základního nařízení EU o ochraně údajů resp. čl. 6 odst. 2 písm. a) DSG.

 

8. Vaše práva

S ohledem na Vaše osobní údaje máte vůči nám tato práva: 

 • právo na poskytnutí informací,
 • právo na opravu nebo vymazání údajů,
 • právo na omezení zpracování údajů,
 • právo vznést námitku ke zpracování údajů,
 • právo na přenosnost údajů,
 • právo na podání stížnosti u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů na naše zpracování Vašich osobních údajů

V případě, že zpracování údajů na naší internetové stránce spočívá na Vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv a bez uvedení důvodů do budoucna odvolat. Odvolání souhlasu se podává ke správci údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 1. 

 

9. Bezpečnost údajů

Pro účely ochrany Vašich údajů využíváme mimo jiné šifrování při přenosu údajů a provedli jsme řadu technických a organizačních opatření, aby byla zajištěna pokud možno úplná ochrana osobních údajů zpracovávaných přes naši internetovou stránku.

Máte-li dotaz, napište nám prosím.

Všeobecný dotaz

Ke kontaktnímu formuláři

Žádost o nabídku

Ke kontaktnímu formuláři

Servis a náhradní díly

Ke kontaktnímu formuláři
Máte dotaz? Neváhejte nám zavolat.

Všeobecný dotaz

+420 383 136 222

Cenové nabídky, technická podpora (Komfortní větrání)

+420 704 614 060

Servis a náhradní díly (Komfortní větrání)

+420 704 973 824