Návrh koupelny s designovým radiátorem Zehnder Metropolitan, autor Roman Běloubek
Soutěž pro návrháře koupelen, designéry, architekty

Navrhuješ - vyhráváš

Vizualizace nebo realizace koupelny s designovým radiátorem Zehnder.

10 nejlepších návrhů bude oceněno hodnotnými dárky.

Společnost Zehnder Group Czech Republic vyhlašuje
soutěž pro architekty, designéry, návrháře koupelen či další zástupce partnerských firem z ČR a SR
o nejlepší vizualizaci nebo realizaci koupelny s designovými radiátory Zehnder.

Soutěž Navrhuješ-vyhráváš - hlavní cena

O soutěži

Předmětem soutěže jsou projekty/návrhy či realizace koupelen se začleněním designového radiátoru Zehnder. Do soutěže je možné přihlásit vizualizace návrhů i dokončené realizace.

Podmínkou účasti je předložení návrhu koupelny s využitím vybraného radiátoru z portfolia Zehnder v katalogu Hřejivé teplo v koupelně platném pro rok 2023 a/nebo 2024.

 

Termín: od 1. 10. 2023 do 29. 2. 2024 do 12:00 hod.

Přihlášení návrhů

Soutěžní návrhy ve formátu *.jpg, *.pdf nebo *.png v souhrnném souboru *.zip označeném názvem jasně identifikujícím přihlašovatele a vybraný radiátor ve formátu "firma_město_jméno_příjmení_model radiátoru" (nebo modely radiátoru) musí být zaslány na e-mail info@zehnder.cz (přímo nebo přes webové rozhraní www.uschovna.cz), nejpozději poslední den trvání soutěže, tj. 29. 2. 2024 do 12,00 hod.

Za kompletní se považuje takový návrh, který obsahuje návrh minimálně jedné koupelny rozpracovaný do minimálně 3 vizualizací nebo doložený minimálně 3 pohledovými fotografiemi umožňujícími posouzení kvality návrhu, umístění topného tělesa v celkovém prostoru a technickou správnost zvoleného řešení.

Soutěžní návrhy je možné posílat kdykoli v průběhu trvání soutěže – od 1. 10. 2023 do 29. 2. 2024 do 12,00 hod.  Nejlepší návrhy budou vyhodnoceny zadavatelem ve spolupráci s nezávislou odbornou porotou složenou z architektů a zástupců odborných médií do 30. 4. 2024.

Více o podmínkách soutěže viz Podrobné podmínky soutěže ke stažení v PDF formátu níže.
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas s těmito podmínkami soutěže.

 

 

On-line katalog designových radiátorů Zehnder

Přejít na přehled radiátorů

 

Soutěžní modely jsou omezeny aktuální nabídkou platnou pro rok 2023 a/nebo 2024.

 

***

3D modely koupelnových radiátorů Zehnder jsou účastníkům soutěže k dispozici ke stažení v různých formátech na webu AEC-DATA

Ocenění úspěšných návrhů

Autoři vybraných 10 nejúspěšnějších návrhů obdrží věcné ceny.

Oceněné návrhy budou zveřejněny na webu a sociálních sítích zadavatele a mohou být součástí PR komunikace v tištěných a/nebo on-line titulech.

Soutěž Navrhuješ-vyhráváš - přehled cen
PDF ke stažení

Podrobné podmínky soutěže

Podrobné podmínky soutěže Navrhuješ, vyhráváš 2023/2024 CZ
Podrobné podmínky soutěže Navrhuješ, vyhráváš 2023/2024 SK
Katalog ke stažení

Hřejivé teplo v koupelně

Katalog Zehnder Designové koupelnové radiátory 01/2024 CZ
Katalog Zehnder Designové kúpeľňové radiátory 2024 SK
Máte-li dotaz, napište nám prosím.

Všeobecný dotaz

Ke kontaktnímu formuláři

Žádost o nabídku

Ke kontaktnímu formuláři

Servis a náhradní díly

Ke kontaktnímu formuláři
Máte dotaz? Neváhejte nám zavolat.

Všeobecný dotaz

+420 383 136 222

Cenové nabídky, technická podpora (Komfortní větrání)

+420 704 614 060

Servis a náhradní díly (Komfortní větrání)

+420 704 973 824