Nedostatek místa není důvod vzdát se komfortního řízeného větrání
  • #Indoor climate
  • #Indoor air quality
14.06.2023
Oddělené proudění vzduchu pomocí křížového entalpického výměníku, stabilní výkon a tichý provoz… Komplexním řešením větrání řízeného větrání nemusí být pouze centrální systémy, ale i decentrální jednotky. Stejně jako ty centrální totiž vytváří zdravou hladinu interiérové vlhkosti, eliminují přítomnost nečistot a škodlivin, udržují oxid uhličitý na přijatelné hladině a navíc snižují spotřebu energie.
ComfoAir 70, student, couch, remote unit, CA70

Výběr systému větrání

Kvalitní systém řízeného větrání s rekuperací nabízí vedle značných úspor energie nevídaný uživatelský komfort. Obecně platí, že pokud to dispozice domu nebo bytu umožňuje, jsou z hlediska výkonu a obsluhy celého objektu ideální volbou centrální systémy. Někdy však nemovitost z prostorových nebo jiných důvodů jejich instalaci neumožňuje. Majitelé takových domů či bytů se však nemusí vzdávat ambice na komfortní a trvalé zajištění zdravého a příjemného klima. Namísto centrálních systémů mohou využít decentrální jednotky, které se instalují do obvodové stěny budovy s vývodem do exteriéru. Ty sice nedokáží zajistit větrání v celém domě, neboť ty kvalitní obslouží maximálně dvě místnosti, zato mají řadu jiných výhod, které stojí za zmínku. 

 

Jakou decentrální jednotku zvolit?

V menších bytech či v případě rekonstrukcí je úloha decentrálních jednotek nezastupitelná. Jen je třeba mít se na pozoru při výběru konkrétního typu. Je totiž rozdíl mezi tím, zda zvolíte decentrální jednotku s provozem souběžným anebo s kyvadlovým, neboli systémem push&pull. Optimálním je první jmenované řešení, které zabraňuje nestabilnímu výkonu. „Hlavní výhodou decentrálních větracích jednotek Zehnder je striktně oddělené proudění přiváděného čerstvého a odváděného vydýchaného vzduchu,“ říká Ing. Roman Šubrt z firmy Zehnder, která je lídrem trhu v poskytování komplexních řešení pro komfortní a zdravé klima, a dodává: „Nedochází tak k setkávání odpadního vzduchu s přiváděným čerstvým. Proto je součástí jednotky unikátní křížový protiproudý entalpický výměník, který zajišťuje jejich souběžné proudění, aniž by docházelo k mísení.“

Díky tomu lze tyto decentrální jednotky, ať už menší jednotku Zehnder ComfoSpot 50, anebo robustnější a výkonnější jednotku ComfoAir 70, umístit prakticky do jakékoliv místnosti. A to včetně koupelen a kuchyní, kde bývá větší zápach a vlhkost, aniž by byla potřeba další individuální odvětrávací jednotka. Provoz decentrálních jednotek Zehnder je navíc tak tichý, že je jednotka v základních dvou výkonových stupních v místnosti prakticky neslyšná. Další velkou výhodou souběžného systému je i to, že zde není potřeba řešit problémy s odvodem kondenzátu. 

 

Čistý vzduch i stabilní výkon

V decentrálních jednotkách jsou použité vysoce kvalitní filtry G4 a F7, které zbavují vzduch nečistot dvojmo – na vstupu i na výstupu. Díky tomu je ze vzduchu odfiltrován nejen prach a vzdušné alergeny, ale i nebezpečné VOC látky. Jde o těkavé organické sloučeniny uvolňující se například z plastů nebo stavebních materiálů, které jsou běžně obsažené ve vzduchu. „Zjednodušeně řečeno jde o pachy různých materiálů, se kterými se lze běžně setkat při stavbě nebo rekonstrukci,“ vysvětluje Ing. Roman Šubrt z firmy Zehnder. 

Dalším parametrem, v nichž decentrální rekuperační jednotky Zehnder se souběžným provozem vynikají, je marginální vliv povětrnostních podmínek na jejich stabilitu a úspornost provozu. „Díky tomu, že jsou decentrální rekuperační jednotky Zehnder s obousměrným provozem schopné zajistit dlouhodobě rovnotlaký provoz, jsou také úspornější. Účinnost zpětného získávání tepla rekuperací je vyšší, a řešení je tak ekologičtější a udržitelné,“ říká odborník ze společnosti Zehnder. Kromě úspory primární energie uživatelé ocení také jejich velmi snadné a komfortní ovládání. 

 

Proč se raději vyhnout kyvadlovému systému?

Použití decentrálních jednotek s kyvadlovým neboli push&pull systémem může skýtat nečekané komplikace. „V případě jednotek se systémem push&pull je vždy nutné párové zapojení dvou jednotek na protilehlých stranách systému. Jedna z nich nasává vzduch a přivádí jej přes výměník do místnosti, a druhá přes týž výměník odvádí vydýchaný vzduch z místnosti,“ vysvětluje Ing. Roman Šubrt ze společnosti Zehnder a dále pokračuje: „Jednotky v pravidelných intervalech kyvadlově přepínají svou funkci z fáze nasávání do fáze výfuku. Vzduch navíc zpravidla prochází keramickým výměníkem, kterým předtím proudil zahřátý vlhký vzduch z místnosti. Ten tak logicky ohřívá i vstupní vzduch a přispívá ke vzniku kondenzátu.“ Pravidelný interval přepínání fází nezajišťuje, že se odpadní vzduch skutečně stačí odvést. Může se tak stát, že namísto větrání budeme pohánět vydýchaný vlhký vzduch tam a zpět.

V systému push&pull je navíc nutný vývod kondenzátu na fasádu, a pro odvádění vzduchu z kuchyně nebo koupelny je pak dokonce nutná instalace dalšího nezávislého odtahového ventilátoru vně systému. V kyvadlovém systému navíc nelze účinně filtrovat vzduch a prakticky není možné zajistit rovnotlaký provoz. Ten je nutný k zajištění efektivního fungování systému. Účinnost celého systému je tak cyklická se značnými výkyvy.  
Ať už volba padne na kterékoli řešení, platí, že řízené větrání s rekuperací posune každou stavební realizaci na vyšší úroveň. A to ať už se jedná o komfort bydlení, zdravotní hledisko či uspořené náklady na energie.

Chcete se dozvědět více o výhodách decentrálních jednotek se souběžným průtokem vzduchu? Jejich porovnání je dostupné na webináři společnosti Zehnder

 

Více k decetrálním jednotkám naleznete na:

Zehnder ComfoSpot 50

Zehnder ComfoAir 70
 

Máte-li dotaz, napište nám prosím.

Všeobecný dotaz

Ke kontaktnímu formuláři

Žádost o nabídku

Ke kontaktnímu formuláři

Servis a náhradní díly

Ke kontaktnímu formuláři
Máte dotaz? Neváhejte nám zavolat.

Všeobecný dotaz

+420 383 136 222

Cenové nabídky, technická podpora (Komfortní větrání)

+420 704 614 060

Servis a náhradní díly (Komfortní větrání)

+420 704 973 824