Úspora energie

Při volbě systému pro vytápění a chlazení se počítá především s energetickou účinností. Systémy pro sálavé vytápění a chlazení Zehnder mohou oproti jiným systémům ušetřit více než 40 % energie. To vše při příjemném prostorovém klima.

Úspora energie při stejné vnímané teplotě. Rovnoměrné rozdělení teploty po celé výšce prostoru. Velmi vysoký tepelný výkon podle EN 14037. Krátká doba ohřevu a ochlazení. Libovolné zdroje energie včetně alternativní energie, tepelných čerpadel, kondenzačních kotlů nebo odpadního tepla z výroby. Žádné další náklady na elektrický proud pro pohon.

Náklady na energii se v podstatě řídí podle druhu systému a zdroje energie. Největší nákladový faktor je přitom neúčinné rozdělení tepla v prostoru.
Stropní sálavé panely Zehnder ZBN jsou zvlášť účinné a ušetří více než 40 % energie. Četná zařízení vybavená výrobky Zehnder to prokazují každým dnem.

System comparison

Teprve v přímém srovnání mezi běžnými větracími systémy a sálavými systémy je naprosto zřejmá obrovská úspora energie.
Sálavé panely rovnoměrně uspořádané na stropě vytváří perfektní, přirozeně pohodlné klima. Teplo se rovnoměrně rozděluje po celé ploše.

Za prvé: Při vytápění stropními sálavými panely je při stejném pocitu tepla prostorová teplota nižší. Důsledek: v důsledku nižšího rozdílu mezi teplotou v místnosti a venku vznikají nižší tepelné ztráty.
Za druhé: Zatímco např. u teplovzdušného vytápění ohřívaný vzduch stoupá vzhůru, u stropních sálavých panelů vzniká teplo na místě, kam tepelné záření dopadá (povrch). Z toho plyne rovnoměrné rozdělení teploty po celé výšce prostoru a tím podstatně nižší spotřeba energie.

Potenciál úspory energie Zehnder ZBN 44,5 %

Potenciál úspory energie

Výrobek Zehnder ZBN dosahuje ve srovnání s ostatními systémy, např. ohřívači vzduchu, potenciál úspory energie až 44,5 %.

Příkladové podmínky:

Výška haly 20 m, regulace teploty místnosti obou systémů pomocí PI-regulátoru, rozvod vzduchu s normálním indukčním poměrem, boční výstup vzduchu.

  fhydr fint

fRadiant

ηL

ηC

ηB

Zehnder ZBN 1,00 1,00 0,85 0,89 0,97 1,00
Teplovzdušnévytápění 1,00 1,00 1,00 0,63 0,97 1,00

Výpočet:

U stropních sálavých panelů vychází tento faktor:

U teplovzdušného vytápění vychází faktor:

Vzorec pro výpočet podle normy DIN V 18599:

Dodatečné měsíční náklady na přenos tepla

Měsíční potřeba užitkového tepla v kWh/měsíc

Faktor pro hydraulické vyrovnání 

Faktor pro přerušovaný provoz 

Faktor pro vliv sálání

Celkový stupeň využití pro přenos tepla do prostoru

Částečný stupeň využití pro vertikální profil teploty vzduchu

Částečný stupeň využití pro regulaci prostorové teploty

Částečný stupeň využití pro specifické ztráty vnějších konstrukčních dílů