Princip funkce

Stropní sálavé panely značky Zehnder fungují podle principu přírodního slunečního záření. Stropní sálavé panely umístěné ve výšce 30 metrů poskytují příjemné a pohodové teplo až u podlahy. To vše při jedinečné energetické účinnosti.

Tepelný a chladicí účinek stropních sálavých panelů

Stropní sálavé panely značky Zehnder pracují na základě přírodního principu, který je shodný s tepelným účinkem slunce:
Přímé záření sluncem za studeného zimního dne v nás vyvolá pocit tepla, který bude navzdory okolnímu studenému vzduchu pociťován jako příjemný. Tepelná účinnost slunce je způsobena elektromagnetickými vlnami procházejícími vzduchem bez energetických ztrát. Tato energie se přeměňuje v teplo teprve při kontaktu s lidským tělem.

Tepelná účinnost teplovodních stropních sálavých panelů

Chladicí účinek stropních sálavých panelů

Princip činnosti vytápění je právě tak jednoduchý jako účinný: Sálavé panely se ohřívají teplou vodou a předávají energii do prostoru. Tato energie se mění v teplo teprve při dopadu na lidské tělo nebo na předměty.

Ta zařízení, která je možné použít k úspornému a účinnému vytápění budov, je možné použít také k jejich chlazení:
Chladicím stropem protéká studená voda. Osoby a předměty v místnosti předávají na základě vyšší teploty své teplo zářením na strop. Současně také stoupá teplý vzduch místnosti nahoru na strop a zde předává své teplo chladicím stropním panelům. Ochlazený vzduch proudí zpět do místnosti.