Oblasti použití

Princip sálavého vytápění a chlazení se dá použít pro mnoho různých prostorů a budov. Systémy se stropními sálavými panely Zehnder se již desetiletí používají kvytápění prostorů s výškou 30 metrů.
Jejich oblast použití se vztahuje na všechny sféry. Stropní sálavé panely značky Zehnder se zvláště osvědčily při vytápění a chlazení výrobních a sportovních hal, prodejních prostor, kanceláří a veřejných budov, jako jsou školy a nemocnice. V inovačních stavebních projektech jsou už dlouho nepostradatelné.

Výrobní a skladovací haly

Právě ve výrobních a skladovacích halách záleží na úsporném systému vytápění. Stropní sálavé panely jsou pro tyto oblasti ten správný systém vytápění. Právě ve výrobní hale je důležité zajistit pohodlné klima pro pracovníky a současně halu kdykoliv přizpůsobit potřebám z hlediska výroby. Uspořádáním sálavých panelů na stropě je možné bez problémů kdykoliv později změnit využití hal. Stropní sálavý panel se ideálně hodí také v oblasti skladů s výškovými regály. Instaluje se v oblastech haly na stropu a rovnoměrně ohřívá celou halu.

Přehled všech výhod sálavých panelů v oblasti výrobních a skladovacích hal:

 • Tepelná pohoda.
 • Energetická účinnost.
 • Žádné víření prachu. Bez nutnosti údržby.
 • Absorpce hluku. Volně využitelné podlahy a stěny.
 • Použitelnost pro veškeré výšky hal.
 • Bezproblémová instalace v halách.
 • Díky montáži na strop možnost bezproblémové změny využití haly (nové základy pro stroje).
 • Možnost použití také v prostorech s nebezpečím výbuchu.

Sportovní haly

Pohodové klima je vedle rovnoměrného vytápění celé haly jedním z nejdůležitějších bodů, které musí splnit systém vytápění sportovní haly. K tomuto účelu se ideálně hodí stropní sálavé panely. Sálavé panely jsou dále velmi energeticky úsporné a vzhledem ke své nízké akumulační hmotě ohřejí halu na požadovanou teplotu za velmi krátkou dobu.

Přehled všech výhod stropních sálavých panelů v oblasti sportovních hal:

 • Tepelná pohoda.
 • Energetická účinnost.
 • Bez nutnosti údržby.
 • Absorbuce hluku.
 • Volně využitelná podlaha a stěny.
 • Použitelnost pro veškeré výšky hal.
 • Stropní sálavé panely jsou odolné proti nárazu míče.
 • Vrchní mřížka zabraňuje zachycení míčů.
 • Možnost integrace osvětlení do sálavých panelů.
 • Vhodnost pro všechny podlahové nástavby.
 • Možnost rychlého vytopení haly.
 • Velmi hygienické, neboť nedochází k víření prachu.

Výstavní a prodejní prostory

Energeticky úsporný systém, jako jsou stropní sálavé panely, se používá k dosažení pohodového klima v prodejních a výstavních prostorech. To však nejsou zdaleka všechny výhody, které sálavé panely nabízí. Oproti běžným ohřívačům vzduchu, které víří vzduch v místnosti a tím také mnoho prachu, pracují sálavé stropní panely na základě principu sálání čistě, bez jakéhokoliv víření prachu. Interval čištění prostorů a výrobků se tím značně prodlužuje.

Přehled všech výhod stropních sálavých panelů v oblasti výstavních a prodejních prostor:

 • Tepelná pohoda.
 • Energetická účinnost.
 • Bez nutnosti údržby. Volně využitelná podlaha a stěny.
 • Použitelnost pro veškeré výšky hal.
 • Absorpce hluku.
 • Velmi dlouhé intervaly pro čištění prostor a vysoce hygienické, neboť nedochází k víření prachu.
 • Možnost integrování osvětlení do stropních panelů.

Kanceláře

Jedním z nejdůležitějších bodů v kanceláři je výkonnost pracovníků. Pro udržení co možná nejúčinnější výkonnosti je zvlášť důležité to, aby se lidé v místnosti cítili dobře. Tohoto pohodlí je možné dosáhnout pouze klimatizací prostoru pomocí chladicího a topného stropu. Stropní sálavé panely pracují nejen zcela bezhlučně, navíc ještě podstatně snižují hluk vznikající např. při telefonních hovorech.

Přehled všech výhod stropních sálavých panelů v oblasti kanceláří:

 • Tepelná pohoda.
 • Energetická účinnost.
 • Bez nutnosti údržby.
 • Volně využitelná podlaha a stěny.
 • Rovnoměrné rozdělení teploty.
 • Absorpce hluku.
 • Velmi dlouhé intervaly pro čištění prostor a vysoce hygienické řešení, neboť nedochází k víření prachu.
 • Možnost bezproblémové integrace např. osvětlení, výstupů vzduchu, reproduktorů a kouřových čidel.
 • Možnost použití rozdílných druhů stropů, např. rastrového stropu, sádrového nebo kovového stropu.
 • Možnost rozdílných provedení stropů, např. volně zavěšené jako jednotlivé plochy, pásy nebo celistvé stropy.
 • Bezhlučný systém.

Školy

Chladicí a topné stropní panely ohřívají prostor naprosto rovnoměrně, bez ohledu na to, kde sedíte. Vytvoření pohodového prostorového klima je důležité pro lepší koncentraci žáků a učitelů. Stropní sálavé panely se ideálně hodí také ke snížení spotřeby energie a nákladů pro udržování technického stavu. Protože mají nepatrnou akumulační hmotu, je možné prostorovou teplotu přesně regulovat i při změnách vnitřního zatížení a šetřit tak cennou energii. Jednoduchá je i údržba, protože strop nevyžaduje žádnou údržbu a díky místu montáže je chráněn proti poškození.

Přehled všech výhod stropních sálavých panelů v oblasti škol:

 • Tepelná pohoda.
 • Energetická účinnost.
 • Bez nutnosti údržby.
 • Volně využitelná podlaha a stěny.
 • Rovnoměrné rozdělení teploty.
 • Absorpce hluku.
 • Velmi dlouhé intervaly pro čištění prostor a vysoce hygienické řešení, neboť nedochází k víření prachu.
 • Možnost bezproblémové integrace např. osvětlení, výstupů vzduchu, reproduktorů a kouřových čidel.
 • Možnost použití rozdílných druhů stropů, např. rastrového stropu, sádrového nebo kovového stropu.
 • Nemůže dojít k poškození.

Nemocnice

V nemocnicích je třeba dbát na dva body. Za prvé na pohodlí pacientů a za druhé na hygienu v místnostech. Na tyto dva požadavky mají pozitivní vliv chladicí a topné stropy. Na základě vysokého podílu sálání a nepatrného pohybu vzduchu v prostoru pociťují pacienti chlad a teplo z takového systému jako zvlášť pohodové. Neexistuje žádný nepříjemný průvan a také žádné rušivé hluky, jako je tomu u čistě teplovzdušných systémů. Princip sálání chladicího a topného stropu minimalizuje pohyb vzduchu v místnosti a tím také šíření prachu, virů a bakterií.

Přehled všech výhod stropních sálavých panelů v oblasti nemocnic:

 • Tepelná pohoda. Energetická účinnost.
 • Bez nutnosti údržby.
 • Volně využitelná podlaha a stěny.
 • Rovnoměrné rozdělení teploty.
 • Absorpce hluku. Velmi dlouhé intervaly pro čištění prostor a vysoce hygienické řešení, neboť nedochází k víření prachu.
 • Možnost bezproblémové integrace např. osvětlení, výstupů vzduchu, reproduktorů a kouřových čidel.
 • Možnost použití rozdílných druhů stropů, např. rastrového stropu, sádrového nebo kovového stropu.
 • Nemůže dojít k poškození, protože jsou instalovány na stropě.