Úspora energie nízkoteplotními radiátory

Zehnder pro kondenzační kotle a tepelná čerpadla

Zastaralá vytápěcí zařízení zatěžují nejen pokladnu naší domácnosti, ale také klima. Ke snížení spotřeby energie na topení by měla být vytápěcí zařízení také optimalizována. Vhodné nové radiátory se starají o energetickou účinnost. Odpovídající opatření jsou vyžadována zákonodárci a podporována úvěrovým ústavem pro rekonstrukce.

Potenciál účinku na úsporu energie
Rozhodující úlohu v úspoře energie hraje využití jejího přenosu. Pokud budou na místě přenosu tepla optimálně vyrovnány všechny faktory (radiátory, termostatické ventily atd.), je možné ušetřit až 30 % energie. Zatímco na vedení potrubí je možné ušetřit na nákladech pouze mezi 1 a 2 %, tak na výrobě tepla se tato hodnota pohybuje v rozmezí 5 až 15 %.

Faktory využití přenosu:

  • Vhodné radiátory
  • podíl sálavého tepla
  • teplota otopné vody
  • termostatické ventily
  • prostorová teplota
  • konvekční poměry
  • způsob větrání místnosti

Použitím nejnovějších technologií, jako je např. kondenzační technika a tepelná čerpadla, je teplo pro vytápění zpravidla k dispozici při velmi nízkých požadovaných teplotách. Nyní platí optimální vzájemné nastavení výroby a přenosu tepla. Jednoduše a nekomplikovaně to jde s nízkoteplotními radiátory Zehnder. Tato radiátory pracují efektivně a účinně v obou systémech a při nejrůznějších stavech výkonu.

Vzorové příklady pro rekonstrukce a novostavby

Stará vytápěcí zařízení mají většinou drahý vedlejší efekt: mnoho energie na vytápění se rozplyne ve vzduchu, zejména ve starých objektech. U rekonstrukce by se však mělo myslet nejen na kotel pro vytápění, ale také na nízkoteplotní radiátory Zehnder, které zmnohonásobí potenciál úspory.

Příklad 1

Výchozí situace – bez asanace

Ohřívání pitné vody samostatným bojlerem, standardní kotel na vytápění s trvalou regulací teploty
Ztráty kotle sáláním
Potrubí jsou izolována pouze částečně
Předimenzované radiátory
Ventily radiátorů s ručním kolečkem, bez šroubení vratného potrubí
Předimenzované čerpadlo
Bez hydraulického vyrovnání, roční spotřeba energie:
3 800 l topného oleje (2 090 EUR‚ při ceně 0,55 EUR/l)

Shrnutí
Opatření při rekonstrukci vytápěcí techniky vedou k podstatně nižším nákladům na energii. Ulehčují životnímu prostředí a během několika málo roků se náklady vrátí.
Nižší provozní teploty s vhodnými nízkoteplotními radiátory pro kondenzační kotle a tepelná čerpadla vedou k většímu pohodlí a k optimálnímu využití.

Příklad 2

Nový kondenzační kotel a nové radiátory

Moderní olejový kondenzační kotel
Rekonstrukce komína
Vhodné radiátory pro kondenzační kotle a tepelná čerpadla Zehnder
Termostatický ventil a šroubení vratného potrubí
Izolace potrubí
Tepelné čerpadlo řízené podle otáček
Hydraulické vyrovnání