Zdravá změna klima s moderními radiátory

Při rekonstrukci soukromého rodinného domu lidé vždy prožívají podobnou situaci: S velkou pečlivostí se myslí na všechny možné detaily přestavby, pouze radiátory kupodivu zůstávají bez povšimnutí. Zcela neoprávněně, neboť ve skutečnosti existuje mnoho důvodů k tomu, aby radiátory nebyly při rekonstrukci zanedbávány.

V prvé řadě staré radiátory zatěžují zcela zbytečně rozpočet domácnosti: dlouhé reakční doby a předimenzovaný tepelný výkon spotřebují při současných nižších požadovaných teplotách mnohem více energie, než je nutné. Například při stejných rozměrech stačí namísto starého hlubokého plechového nebo litinového radiátoru již dvoutrubkový radiátor k tomu, aby pokryl spotřebu tepla v prostoru. Individuální přizpůsobení spotřeby tepla tepelné pohodě – to je dnešním heslem při výběru moderního radiátoru.

Na „historických radiátorech“ hlodá i zub času a nezřídka útočí rez a usazeniny. Při korozi tak může z radiátoru vytéci voda a zničit koberce nebo parkety.

Zcela zásadním „důvodem rekonstrukce“ je zdravotní faktor. Zdravé klima prostředí silně závisí na prachu ve vzduchu, který dýcháme. A právě staré plechové a zejména deskové radiátory svým vysokým podílem konvekčního přenosu tepla, které proudí v místnosti, víří mnoho prachu. Moderní ocelové trubkové radiátory mají naproti tomu vysoký podíl sálavého tepla, při kterém je proudění vzduchu omezeno na minimum.

V neposlední řadě nelze u moderních radiátorů zapomenout ani na kladný vliv na uspořádání prostoru. Díky odpovídajícímu barevnému řešení a rozmanitým tvarům může být radiátor individuálně přizpůsoben danému stylu prostoru nebo jej dokonce sám zdůrazňovat.

Podrobné rady k výběru správného radiátoru a jako podklad pro diskusi s odborným prodejcem nabízí Zehnder navíc průvodce pro rekonstrukce: zde může uživatel domu nebo bytu získat praktickou podporu pro bezproblémovou rekonstrukci radiátorů.