Optimalizujte úspěšnost Vašeho podniku a zlepšete pracovní prostředí pro Vaše zaměstnance.
Zehnder Clean Air Solutions
Snížení prašnosti až o 90 %
Zehnder Clean Air Solutions
Méně dýmu a zápachu ze svařování
Zehnder Clean Air Solutions

Zkušenost ukazuje, že naši zákazníci mají následující potřeby:

Výzvy: Splnění vyšších očekávání zákazníků. Vaši zákazníci si přejí bezvadné skladování. Očekávají prvotřídní servis, vysoké standardy a bezproblémové jednání.

Efekt: Bezvadné a včasné dodávání čistého zboží zaručuje spokojený okruh zákazníků. Z toho profituje také pověst Vašeho podniku s možností získávání nových zákazníků.

Výzvy: Přísné požadavky schvalování. Určité služby lze nabízet pouze tehdy, když jsou splněny přísné požadavky externích schvalovacích úřadů. Trvalé dodržování těchto požadavků však vede k vyššímu pracovnímu zatížení.

Efekt: Protože jsou hygiena a čistota při schvalováních a inspekčních kontrolách k prověření logistických systémů hodnoceny obzvláště přísně, nacházejí se neustále na úrovni, která vyhovuje požadavkům.

Výzvy: Rostoucí náklady nebo trvalá nutnost snižování nákladů. Vaši zákazníci vyžadují neustálé zlepšování standardů bez zvyšování nákladů. Náklady na technologie a mzdy rostou, zatímco rozpočet zůstává omezený.

Efekt: Nižší náklady při současném zachování standardů. Zvýšená výkonnost, efektivnější pracovní procesy a menší ztráty zaručují, že Váš rozpočet dodržíte.

Výzvy: Provozní poruchy. Výpadek zařízení, systémů a infrastruktury následkem znečištění má negativní vliv na plynulý průběh procesu a zvyšuje provozní náklady.

Efekt: Spolehlivé, plynulé postupy bez nečekaných přerušení. Snížená potřeba údržby z důvodu nouzových situací a rovněž méně čištění a realizace dílčích řešení.

Výzvy: Zvýšená absence. Těžké pracovní podmínky v logistických zařízeních vedou ke snížené pracovní spokojenosti, snížené produktivitě a zvýšeným absencím.

Efekt: Zdravé pracovní prostředí snižuje absence a zlepšuje výkonnost jednotlivce. Kromě toho se zvyšuje motivace a spokojenost personálu, což se kladně projevuje na kvalitě poskytovaných služeb.

Výzvy: Zvýšená poptávka po trvale udržitelném využívání energie. Společenský tlak, cenový tlak a neustále přísnější standardy a předpisy nutí podniky k tomu, aby svoje zdroje využívaly ekonomicky.

Efekt: Dodržení přísných ekologických požadavků a úspory nákladů díky využívání dlouhodobě udržitelných a energeticky účinnějších řešení.

Výzvy: Ochrana image podniku. Pověst podniku hraje klíčovou úlohu pro dlouhodobý růst. Nevhodné metody a nedostatečná kvalita tento image ohrožují.

Efekt: Spokojení zákazníci a s tím spojená dobrá pověst díky spolehlivým a včasným dodávkám čistého zboží. Kladné výsledky inspekčních kontrol a viditelně čisté prostředí Vám dávají jistotu, že se bude Vaše dobrá pověst opírat o fakta.

Výzvy: Vyšší konkurenční tlak. Konkurenční výhody se budou vytvářet díky neustálému zlepšování portfolia výrobků a provozní výkonnosti.

Efekt: Spolehlivé, efektivní a bezproblémové řízení procesů zvyšuje konkurenceschopnost. To Vám pomůže posílit Vaši pověst a Vaši pozici na trhu.

Zehnder Clean Air Solutions splňuje Vaše potřeby

Prach představuje pro mnoho podniků každodenní a trvalý problém: Probíhající procesy způsobují tvorbu prachu, který se rozvíří vlivem konstantních pohybů. Navíc pronikají prachové částice zvenku. Ani pravidelné provádění čištění budov nemůže problém s prachem zcela vyřešit.

Zehnder Clean Air Solutions přináší Vašemu podniku přidanou hodnotu:

Díky významnému snížení obsahu prachových částic až o 90 % zůstává zboží zákazníka při skladování a dodávce čisté. Můžete se spolehnout na rychlou dodávku, která je dodržována díky konzistentním a plynulým procesům.

Prostředí splňuje vysoké standardy, jejichž dodržování je ze strany externích kontrolorů typicky vyžadováno. Požadavky na hygienu a čistotu jsou trvale splňovány při nákladech snížených až o 70 %. Sníží se obsah prachových částic, spor a plynů.

Počet čištění, údržbových prací a přerušení provozu a také spotřeba energie a doby absencí se sníží díky čistému pracovnímu prostředí. Firma Zehnder nastavila měřítka v každé z těchto oblastí.

Méně provozních poruch se systémovými ztrátovými časy až o 10 % a rovněž o 30 % méně údržbových prací vlivem nižší kontaminace.

Čistý filtrovaný vzduch snižuje časové ztráty vlivem nemocnosti až o 40 %. Vlivem snížení obsahu zdraví škodlivých prachových částic budou Vaši zaměstnanci zdravější a více motivovaní, což dále zlepšuje výkonnost a kvalitu jejich práce.

Snížené náklady na vytápění díky cirkulaci vzduchu od stropu k podlaze a nízké provozní náklady díky pohonu ventilátorů s EC motory vedou ke zlepšení energetické účinnosti celkem až o 30 %.

Spokojení zákazníci, návštěvníci, zaměstnanci, efektivní metody a kladné výsledky inspekčních kontrol díky čistému, přirozenému pracovnímu prostředí. Tyto okolnosti společně posilují image a pověst podniku.

Spolehlivá, včasná dodávka čistého zboží je umožněna díky menší kontaminaci a efektivnějším metodám. Lepší přínos udržitelnému rozvoji navíc zvyšuje Vaši konkurenceschopnost.

My spočítáme Váš potenciál úspor, Vy na tom vyděláte.

Díky speciálnímu servisnímu modelu firmy Zehnder neinvestujete do drahých zařízení, ale do čistého vzduchu.

Přečtěte si, jaké zkušenosti získali zákazníci se systémem Zehnder Clean Air Solutions

ES3, externí firemní poskytovatel logistických služeb

York (PA), USA

Stanovisko ES3:

„Vize společnosti ES3 spočívá v tom, abychom nabízeli nejlepší síť dodavatelských řetězců na světe. Klíčovými součástmi této vize je využívání pokrokových technologií s cílem zabránit ztrátám a plýtvání. Tento cíl dosáhneme pomocí systému čištění vzduchu od firmy Zehnder.“ 
Mark Franke, Senior Director v úseku Engineering & Maintenance

 

Ahold, potravinářský obchod

Nizozemí

Stanovisko firmy Ahold:

„Používání systému Zehnder Clean Air Solutions nás absolutně přesvědčilo, protože se díky němu snížily naše náklady na čištění, energii a technickou údržbu a navíc se zlepšilo pracovní prostředí pro naše zaměstnance.” 
Ronald McMurray, Facility Manager