Zákaznické řešení nerezidenční budovy v Lotyšsku

Přečtěte si naši zprávu o projektu pro...

Co bylo důležité pro vlastníka „výroby Riga Met“ při výstavbě nové výrobní budovy v Lotyšsku?

Situace a požadavek

Způsob využití nízkých systémových teplot k tepelnému přenosu do budovy.

„Plánovali jsme novou rezidenční budovou pro naši novou výrobu kovů v lotyšském Rezekne. Naším cílem bylo použít energeticky úsporná tepelná čerpadla s nízkými systémovými teplotami, avšak kvůli hmotnosti našich výrobních strojů jsme byli omezeni co do možného zatížení podlahy.

Navíc jsme hledali uživatelsky přívětivá řešení s minimálními nároky na údržbu.
Náš projektant navrhl pasivní systém vytápění nainstalovaný v úrovni stropu.

Naše řešení

Pasivní otopné stěny s optimální účinností namísto teplovzdušných systémů vytápění, které plýtvají energií.

„Díky pasivnímu systému vytápění realizovanému pomocí stropních sálavých panelů je u nás dosaženo energetické účinnosti.“ Využili jsme systém tepelného čerpadla s velmi nízkými systémovými teplotami, a to i v našem chladném klimatu v Lotyšsku. Stropní sálavé panely zajišťují příjemné vnitřní klima bez průvanu pro náš personál pracující u výrobních linek. Naší další výhodou je, že tento systém můžeme v případě potřeby použít ke chlazení, protože využíváme reverzibilní tepelná čerpadla. Ve srovnání s našimi staršími budovami šetříme na energiích a nákladech na údržbu.“

Naše přidaná hodnota

Při používání stropních sálavých panelů k vytápění dosahujeme maximálních úspor energie a flexibility v procesu plánování.

Zlepšení podmínek v Riga Met:
„S instalací systému stropních sálavých panelů v naší nové výrobní budově byly splněny a překročeny veškeré naše požadavky.
Našli jsme řešení, které lze nainstalovat na strop a skvěle integrovat do budovy. Uvnitř budovy je nyní příjemné vnitřní klima bez průvanu, protože nepoužíváme systém vytápění, u něhož dochází k cirkulaci vzduchu. Naši pracovníci se cítí komfortně a nejsou již nadále rušeni studenými místy, protože systém zajišťuje vyrovnanou teplotu uvnitř budovy. Dokonce i při otevření nákladových dveří nedochází k takovému narušení jako v našich ostatních výrobních závodech. Ušetříme spoustu energie, protože používáme vysoce účinná tepelná čerpadla a stropní sálavé panely můžeme provozovat při snížených teplotách.

Instalace nízkoteplotních stropních sálavých panelů společnosti Zehnder si u nás vyžádala určité investice, avšak na základě minulých zkušeností se nám tento systém zaplatí během 2 až 3 let.“

Instalované produkty

ZIP

Zehnder ZIP

Stropní sálavé panely Zehnder ZIP je možné na základě modulární konstrukce pružně kombinovat a hodí se tak pro každou montážní situaci. Jejich podstatně nižší hmotnost usnadňuje především nejen montáž, je také první volbou právě pro instalaci na málo nosné střešní konstrukce. Všechny stavební prvky mají protikorozní úpravu, jsou proto nejlépe použitelné také ve vlhkých prostorech.

Stropní sálavé panely Zehnder ZIP vytápí a ochlazují budovu komfortně a účinně. Je možné je využívat ve všech prostorech s výškami do 30 m. Podle normy DIN V 18599 jsou přitom možné úspory energie více než 40 % oproti jiným systémům.

K produktu

Jak zkombinovat vysoce účinná tepelná čerpadla v nízkoteplotním systému ve vhodném systému vytápění?

Pokyny pro projektanty teplovzdušných vytápěcích systémů.

Situace a požadavek

Postup při navrhování nízkoenergetického systému bez výkonových ztrát

Je navrhována nemovitost – nová průmyslová výrobní hala v lotyšském Rezekne. Požadavkem je použít tepelná nízkoteplotní čerpadla s účinným přenosem tepla. Kromě toho bylo nutné vzít v úvahu tyto skutečnosti:

  1. zatížení podlahy
  2. volitelná funkce chlazení
  3. ochrana strojů
  4. minimalizace rušivého průvanu
  5. úspora energie

„Během semináře jsem se nejdříve dozvěděl o stropních sálavých panelech. Hovořil jsem s odborníky, seznámil se s technologií a stávajícími projekty a napadlo mě, že bych tento systém mohl použít. Součástí prostorového konceptu byla vysoce účinná tepelná čerpadla, díky čemuž jsme byli schopni navrhnout účinný systém s volitelnou funkcí chlazení, což jsme právě hledali.“

Naše řešení

Pasivní stropní sálavé panely pro vytápění a volitelné chlazení

„Stropní sálavé panely mě přesvědčily.“
Architekt se rozhodl pro řešení s teplovzdušným vytápěcím systémem.
„Navrhl jsem místo toho použít technologii stropních sálavých panelů, protože ta nabízí ve srovnání s předchozím systémem několik výhod. Stropní sálavé panely se používají s tepelnými čerpadly. Naše budova byla specifická tím, že jsme byli schopni zajistit, aby stroje pracovaly správně při vyrovnaných teplotních úrovních. Výhodou je, že nyní máme i možnost chlazení. Po proběhnutí jednoho vytápěcího cyklu jsme zjistili, že systém funguje skvěle s ohledem na spotřebu energie.“

Naše přidaná hodnota

To správné partnerství u nových a neznámých systémů

Jen s těmi správnými partnery lze dosáhnout toho, aby při návrhu „nových“ systémů docházelo k úsporám energie.
Důvod, proč inženýři cítí skvělou podporu při práci s neznámými systémy:
„Optimální možností při přemýšlení o nových a neznámých technologiích je, když získáte podporu od vzdělaných lidí, kteří vědí, o čem mluví.“ To je nutné samozřejmě ověřit na stávajících instalacích. Mé kontaktní osoby ve společnosti Zehnder mi však pomohly při návrhu systému, zúčastnily se instalace na místě a zajistily, aby byla instalace provedena řádně. Po samotné instalaci jsme dokonce provedli finální kontrolu a systém předali bez jakýchkoliv problémů. To vše bylo součástí podpory společnosti Zehnder.“ 

Instalované produkty

Zehnder ZIP

ZIP

Stropní sálavé panely Zehnder ZIP je možné na základě modulární konstrukce pružně kombinovat a hodí se tak pro každou montážní situaci. Jejich podstatně nižší hmotnost usnadňuje především nejen montáž, je také první volbou právě pro instalaci na málo nosné střešní konstrukce. Všechny stavební prvky mají protikorozní úpravu, jsou proto nejlépe použitelné také ve vlhkých prostorech.

Stropní sálavé panely Zehnder ZIP vytápí a ochlazují budovu komfortně a účinně. Je možné je využívat ve všech prostorech s výškami do 30 m. Podle normy DIN V 18599 jsou přitom možné úspory energie více než 40 % oproti jiným systémům.

K produktu

Další reference

Fibahaus novostavba

Rekonstrukce

ComfoSchool