Centrálnívětrání bytu s vysoce účinnou rekuperací tepla a extrémně hygienickým rozvodem vzduchu.

Přečtěte si naši projektovou zprávu pro...

Situace a výzva k řešení

Koncept trvalé udržitelnosti pro nízkoenergetický dům KFW s inteligentním větracím systémem

Dům snů v zeleni s ekologickým základním vybavením

Dvoupatrový rodinný dům rodiny Fischbacherových leží idylicky před branami města Rosenheim. Dům se vyznačuje energetickým konceptem udržitelnosti: vysoce účinná tepelná izolace, která je realizována formou vícevrstvých izolačních desek z dřevního vlákna, a také 3vrstvého zasklení oken ze dřeva a hliníku, zásobování teplem pomocí vzduchového tepelného čerpadla, stavba z masivního dřeva.

Na základě této skvělé izolace bylo nyní zapotřebí najít takové technické řešení, které by zajistilo dostatečnou výměnu vzduchu. Toto řešení ventilace mělo být zároveňtaké energeticky účinné v souladu s konceptem trvalé udržitelnosti a v neposlední řadě uspokojit vysoké nároky na hygienu rodiny Fischbacherových.

Nízkoenergetický dům KfW 55 s vysokými nároky na ochranu životního prostředí

Nízkoenergetický dům KfW 55 s vysokými nároky na ochranu životního prostředí

Estetické prostředí koupelny není decentní větrací mřížkou nad vanou nikterak rušeno.

Estetické prostředí koupelny není decentní větrací mřížkou nad vanou nikterak rušeno.

V kuchyni byla rovněž namontována decentní větrací mřížka nad poličkami.

V kuchyni byla rovněž namontována decentní větrací mřížka nad poličkami.

Naše řešení

Centrálnívětrání bytu s vysoce účinnou rekuperací tepla a extrémně hygienickým rozvodem vzduchu

Rekuperace tepla s účinnostíaž 95 % z odváděného vzduchu a větrací trubka s hladkým vnitřním povrchem jsou velkým přínosem pro hygienu.

Fischbacherovi se z následujících důvodů rozhodli pro systém centrálníhovětrání bytu od společnosti Zehnder:

 • automatické větrání jednotlivých místností
 • pouze jediné centrálnínasávání vzduchu přes zemní výměník tepla se sacím hrdlem
 • rekuperace tepla až 95 %
 • hygienicky certifikovaná větrací trubka
 • prostorově úsporná montáž centrálníhozařízení
 • snadná montáž

Konkrétně byla nainstalována níže uvedená větrací technika:

 • Centrálnívětrací jednotka Zehnder ComfoAir 350 s rekuperací tepla (výška pouze 68 cm), která byla nainstalována na pouhých 40 cm² v technické místnosti.
 • Systém rozvodu vzduchu Zehnder ComboTube Flat 51 o celkové délce 150 položených, běžných metrů.
 • Oválná plochá trubka byla přímo položena na beton ve vrstvě izolace (Zehnder OnFloor).
 • Zemní výměník tepla se sacím hrdlem je nenápadně umístěn vedle otevřené garáže.
 • Instalace decentních mřížek pro přívod a odvod vzduchu z nerezové oceli v podlaze a v blízkosti stropu
V domě bylo položeno celkem 150 m větracích trubek.

V domě bylo položeno celkem 150 m větracích trubek.

Plochá oválná trubka byla položena teprve po realizaci hrubé stavby ve vrstvě izolace.

Plochá oválná trubka byla položena teprve po realizaci hrubé stavby ve vrstvě izolace.

Hygienický a plochý zásuvný systém se zařízením Zehnder Comfo Tube Flat 51

Hygienický a plochý zásuvný systém se zařízením Zehnder Comfo Tube Flat 51

Sací hrdlo zemního výměníku tepla Zehnder ComfoFond-L Eco se nachází nenápadně umístěné u přístupu k otevřené garáži.

Sací hrdlo zemního výměníku tepla Zehnder ComfoFond-L Eco se nachází nenápadně umístěné u přístupu k otevřené garáži.

Mřížka pro odvod vzduchu s decentním designem odvádí spotřebovaný vzduch.

Mřížka pro odvod vzduchu s decentním designem odvádí spotřebovaný vzduch.

Naše přidaná hodnota

Centrálnívětrání bytu s vysoce účinnou rekuperací tepla a extrémně hygienickým rozvodem vzduchu

Větrání bytu skvěle doplňuje koncept trvalé udržitelnosti rodiny Fischbacherových a splňuje jejich požadavky na zdravý život ve vlastním domě.

Zákaznícijsou „jejich“ větráním bytu nadšeni: „Větrací zařízení běží ve dne v noci bez poruch; klidně, tiše bez průvanu, přičemž příjemné vnitřní klima cítíte každý den. Obzvláště v zimních měsících máte pocit, že mezi svými vlastními čtyřmi zdmi dýcháte přímo čerstvý, čistý horský vzduch.“

Zákaznícijsou z tohoto větracího zařízení nadšeni.

Zákaznícijsou z tohoto větracího zařízení nadšeni.

Čerstvý, čistý horský vzduch v každé místnosti

Čerstvý, čistý horský vzduch v každé místnosti

Zákaznícisi užívají příjemné vnitřní klima.

Zákaznícisi užívají příjemné vnitřní klima.

Útulné prostředí v kombinaci s čistým vzduchem

Útulné prostředí v kombinaci s čistým vzduchem

Situace a výzva k řešení

Ústřední větrání bytu s vysokou rekuperací tepla a hygienickým rozvodem vzduchu

Úspěšné hledání větracího systému s vysokou energetickou účinností, flexibilní montáží a dobrými hygienickými vlastnostmi

U novostavby dvoupatrového rodinného domu bylo úkolem Martina Schildhauera najít řešení větrání, které by skvěle zapadlo do energetického konceptu investorů. Úkolem přitom bylo zajistit dostatečnou výměnu vzduchu při použití tepelné izolace s vícevrstvými izolačními deskami z dřevního vlákna a také 3vrstvého zasklení oken ze dřeva a hliníku. U této stavby také nemělo dojít k ovlivnění domovní fasády, např. kvůli otvorům pro přívod vnějšího vzduchu, systém větracích trubek měl být realizován s vysokými hygienickými vlastnostmi.

Výzva k řešení spočívala v nalezení vhodného systému větrání bytu, který by splňoval všechny tyto požadavky.

Nízkoenergetický dům KfW 55 s vysokými nároky na ochranu životního prostředí

Nízkoenergetický dům KfW 55 s vysokými nároky na ochranu životního prostředí

Sací hrdlo zemního výměníku tepla Zehnder ComfoFond-L Eco se nachází nenápadně umístěné u přístupu k otevřené garáži.

Sací hrdlo zemního výměníku tepla Zehnder ComfoFond-L Eco se nachází nenápadně umístěné u přístupu k otevřené garáži.

Větrací trubka s hygienickým zasouvacím systémem ve vrstvě izolace

Větrací trubka s hygienickým zasouvacím systémem ve vrstvě izolace

Hygienický čerstvý vzduch prochází venkovní nástěnnou mřížkou z kartáčované nerezové oceli.

Hygienický čerstvý vzduch prochází venkovní nástěnnou mřížkou z kartáčované nerezové oceli.

Naše řešení

Ústřední větrání bytu s vysokou rekuperací tepla a hygienickým rozvodem vzduchu

Specializovaní řemeslníci jsou nadšeni až 95% rekuperací tepla a větrací trubkou s hygienickým certifikátem

Zákazníkovi bylo navrženo centrálnívětrání bytu s rekuperací tepla a nasáváním vnějšího vzduchu přes zemní výměník tepla. Tím bylo možné splnit přání zákazníka co do energetické účinnosti a navíc nebylo nutné zřizovat žádné otvory pro přívod a odvod vzduchu do pláště budovy, což byl požadavek investora.

Hygienické nároky byly taktéž skvěle splněny: Rozvod vzduchu sestává z trubek s hladkým vnitřním povrchem. Trubky se proto snadno čistí a nemohou se na nich usazovat takřka žádné částice nečistot.

Další výhoda: Velmi hladké oválné trubky jsou snadno ohebné a lze je tak individuálně, prostorově úsporným způsobem přizpůsobit požadavkům dané budovy. Tím se samozřejmě významně zjednodušuje montáž systému rozvodu vzduchu.

Konkrétně byla nainstalována níže uvedená větrací technika:

 • Centrálnívětrací jednotka Zehnder ComfoAir 350 s rekuperací tepla (výška pouze 68 cm), která byla nainstalována na pouhých 40 cm² v technické místnosti.
 • Systém rozvodu vzduchu Zehnder ComboTube Flat 51 o celkové délce 150 položených, běžných metrů.
 • Oválná plochá trubka byla přímo položena na beton ve vrstvě izolace (Zehnder OnFloor).
 • Zemní výměník tepla se sacím hrdlem je nenápadně umístěn vedle otevřené garáže.
 • Instalace decentních mřížek pro přívod a odvod vzduchu z nerezové oceli v podlaze a v blízkosti stropu
Sací hrdlo zemního výměníku tepla Zehnder ComfoFond-L Eco se nachází nenápadně umístěné u přístupu k otevřené garáži.

Sací hrdlo zemního výměníku tepla Zehnder ComfoFond-L Eco se nachází nenápadně umístěné u přístupu k otevřené garáži.

Mřížka pro odvod vzduchu s decentním designem odvádí spotřebovaný vzduch.

Mřížka pro odvod vzduchu s decentním designem odvádí spotřebovaný vzduch.

Hygienický a plochý zásuvný systém se zařízením Zehnder Comfo Tube Flat 51

Hygienický a plochý zásuvný systém se zařízením Zehnder Comfo Tube Flat 51

V domě bylo položeno celkem 150 m větracích trubek.

V domě bylo položeno celkem 150 m větracích trubek.

Prostorově úsporná komfortní větrací jednotka Zehnder ComfoAir 350 byla nainstalována v technické místnosti.

Prostorově úsporná komfortní větrací jednotka Zehnder ComfoAir 350 byla nainstalována v technické místnosti.

Naše přidaná hodnota

Energetická účinnost, hygienická kompetence a jednoduchá instalace – to jsou přesvědčivé argumenty pro komfortní větrání.

Specializované řemeslníky přesvědčí inteligentní kompletní systém sestávající z větrací jednotky, systému rozvodu vzduchu, prvků pro přívod a odvod vzduchu a také zemního výměníku tepla.

Společnost Zehnder má optimální, navzájem sladěný systém větrání bytu sestávající z centrální větrací jednotky a součástí větracího systému.
Větrací trubky lze během montáže snadno přizpůsobit podle stávající stavební situace. Tím dochází při montáži k úspoře času a je zajištěna spokojenost zákazníka.

Zařízení lze při provozu snadno a pohodlně ovládat a pracuje bez průvanu a hlučnosti. Od zákazníka jsme neobdrželi žádné zprávy týkající se jakékoliv poruchovosti.     

Další reference

Rekonstrukce

ComfoSchool

Kovovýroba