Pružný systém pro komfortní výukové prostředí

Pružný systém pro komfortní výukové prostředí

Školní větrací systém ComfoSchool

Zdravé vnitřní klima pro komunitní školu, kde je příjemné učit se a pracovat. To byl záměr, s nímž městská správa Nieuwegeinu oslovila společnost Valstar Simonis jako svého poradce pro montáž. Eric Steinebach je vedoucím pobočky Valstar Simonis. Řekl nám, proč si vybrali školní větrací systém ComfoSchool od společnosti Zehnder.

Situace a požadavek

Požadavek: vnitřní klima, jež uživatelům vyhovuje, avšak s omezeným rozpočtem na pořízení.

„Městská správa Nieuwegeinu převedla početné školy dohromady do jedné komunitní školy v novostavbě. Čerstvý vzduch, nízké hodnoty CO2 a komfortní vnitřní klima jsou na prvních místech seznamu městské správy. Kvalita vzduchu musí vyhovovat „třídě B", což znamená, že je tam třeba hodně větrat. A s tím se musí uvažovat nejen v objektivních měřeních; meze jsou také stanoveny s ohledem na zkušenosti uživatelů budovy. Stížnosti více než pěti procent účastníků jsou povoleny jen pro deset procent času. A konečně, zařízení ovládající klima, nesmí vytvářet hluk. Pro toto je maximum stanoveno ve třídě „B", 33 db (A).  To znamená, že zařízení musí být opravdu tiché. Jako poradce pro montáž jsme měli za úkol zvážitrůzná řešení."

Naše řešení

Systém ComfoSchool byl posouzen jako nejlepší z devíti konceptů.

„Položili jsme vedle sebe až devět konceptů klimatu, z nichž si mohla městská správa vybrat. Jedním z těchto konceptů byl systém ComfoSchool společnosti Zehnder. Systém je založen na vyměnitelných jednotkách, které byly namontovány nad zavěšenými stropy vedle místností. Jednotka fouká nad strop venkovní vzduch a ten je pak rozváděn do místnosti přes otvory v zavěšeném stropu. Ti, kdo jsou přítomni, přispívají k ohřevu vzduchu. To dělá systém energeticky účinným. To je také důvod, proč není vhodný pro malé prostory s poměrně málo uživateli; jelikožprincip ohřevu nepracuje uspokojivě.

V létě užíváme noční letní větrání, které eliminuje potřebu nákladného chladícího vybavení. Systém měří obsah CO2 ve vzduchu příslušné místnosti. Pokud hodnoty stoupají, větrání se automaticky zintenzivňuje. Pak je systém výjimečně pružný; je-li přidána další místnost, jednoduše vedle ní zavěsíte další jednotku. Díkyumístění jednotek blízko místností nejsou potřebnéjakékoli kanály a taktž ventilátor potřebuje minimum energie pro vyfukování vzduchu. Náklady na investici a spotřebu energie jsou nízké, jednotky skoro nezabírají místo. "

Naše přidaná hodnota

Systém ComfoSchoolje bezpečný díky umístění u stropu..

„Další výhodou je pro městskou správu Nieuwegenu to, že je systém včetně příslušných stropních panelů stejně drahý jako konvenční systém bez stropních panelů. Pro projekty novostaveb, jako je tato komunitní škola, je ušetřenavelká část investic. Architekt však musí s projektem samozřejmě souhlasit. Otvory k průchodu vzduchu jsou ve skutečnosti viditelné. V případě Nieuwegenu jsme šli s delegací z projektového týmu do školy v Tilburgu, kde byl systém již v provozu. Líbil se jim.

Navíc bylo hezké slyšet, že tam byli uživatelé systému spokojeni s úrovní komfortu a se spotřebou energie. Se společností Zehnder jsme pracovali již dříve, ale neznali jsme tento systém. To je navíc také to, co jsme řekli našemu zákazníkovi. Jedním z důvodů, proč jsme byli přesvědčeni, že jsme zvolili správně, bylo to, že jsme předem vše konzultovalis jinými uživateli systému ComfoSchool. Jelikožbyla komunitní škola v Nieuwegenu dokončena teprve nedávno, nemáme dosud první výsledky, ale předpokládáme, že budou dobré.

Spolupráce se společností Zehnder probíhala velmi dobře. Tým přispíval velkým dílem a když se vyskytly otázky o tom, jak systém pracuje nebo o montáži systému, byla nám poskytnuta vynikající služba.

Další reference

Fibahaus novostavba

Rekonstrukce

Kovovýroba