Politika prosazování jakosti a životního prostředí

1. Myšlení a obchodování orientované na zákazníka

Určené a předpokládané požadavky zákazníků chceme plnit beze zbytku, v termínu a z hledisek hospodárnosti.

2. Trvalé zlepšování

Každý rok definujeme naše cíle v prosazování jakosti a životního prostředí, přenášíme je na jednotlivá oddělení a následně je zhodnocujeme. Jsou stanoveny náročné cíle vedoucí k trvalému zlepšování našich výkonů a ke snížení znečišťování životního prostředí.

3. Ochrana životního prostředí

Součástí našeho obchodování je ochrana životního prostředí využíváním aktuálního stavu techniky s ohledem na hospodářskou zastupitelnost.

4. Řízení

Podpora uvědomění kvality, bezpečnosti a životního prostředí, právě tak jako vlastní odpovědnost, kompetence a pružnost, je trvalou úlohou našich manažerů.
Úlohou každého manažera je naplňovat cíle podniku v kvalitě a životním prostředí. Tato odpovědnost je nezastupitelná. Společné plánování a provádění projektů jakosti a životního prostředí, osobní příklad a také styl vedení zaměřený na součinnost, posilují sebeuvědomění kvality a životního prostředí pracovníků.

5. Zajištění úspěchu a budoucnosti

Musíme vyvíjet a nabízet stále nové vyzrálé produkty a postupy. Vytvoříme tak nejdůležitější předpoklady k tomu, abychom byly způsobilejší než naši konkurenti a tím také nejúspěšnějším podnikem na našich trzích.

6. Dodržování zákonů

Na základě dodržování příslušných zákonných ustanovení a ostatních požadavků se zavazujeme k trvalému zlepšování kvality a životního prostředí, k zabránění znečišťování životního prostředí a vytváření odpadů, k podpoře recyklace a šetrného zacházení se zdroji.