Tiráž

© Copyright
Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa a jejich uspořádání na webové stránce společnosti Zehnder GmbH podléhají ochraně dle autorského zákona a dalších zákonů na ochranu dat. Obsah této webové stránky se nesmí kopírovat, zpracovávat, měnit nebo zpřístupňovat třetím osobám ke komerčním účelům.

Právní podmínky
Společnost Zehnder je potěšena Vaší návštěvou této webové stránky a Vaším zájmem o naše výrobky. Veškeré osobní údaje získané na webové stránce společnosti Zehnder GmbH se ukládají, zpracovávají a popř. předávají společnostem ze skupiny Zehnder výhradně pro jejich individuální potřebu, pro předkládání informací o výrobcích nebo nabídek služeb. Společnost Zehnder ručí za to, že se s Vašimi údaji zachází důvěrně a v souladu s platnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.