Strategie & Vize

Strategie & Vize

Proměna a přizpůsobení jsou trvalými průvodci a zároveň silou mezinárodního koncernu Zehnder Group. Od roku 1930, po prodeji výroby motocyklů, se skupina Zehnder Group rozvinula v celosvětově působící, vedoucí firmu ve výrobě radiátorů. Během devadesátých let minulého století byly zrušeny různé další obchodní aktivity ve prospěch jasného zaměření na hlavní činnost v oboru radiátorů. Tyto vize a jejich následné prosazení přispěly k dlouhodobě pozitivnímu vývoji skupiny Zehnder Group.

Tím ale nebyl a není proces trvalé obnovy společnosti ukončen. Již na počátku nového tisíciletí došlo k trasformaci firmy, vyrábějící pouze radiátory na dodavatele kompletních systémů pro pohodové klima vnitřních prostor. Rozvoj v oblasti "tichého" chlazení pomocí stropních sálavých panelů a zahájení činnosti v oblasti komfortního nuceného větrání jsou součástí vize naší společnosti.

Obě tyto iniciativy ideálním způsobem doplňují již rozmanitou paletu výrobků (koupelnových radiátorů, radiátorů na míru a elektrických radiátorů). Skupina Zehnder Group se stále více a více vyvíjí k synonymu pro teplo a příjemné, zdravé klima vnitřních prostor.

Vedoucí postavení na trhu

Skupina Zehnder Group usiluje o to, aby na trzích, kde působí, byla ve svém oboru největším dodavatelem. To znamená, že skupina Zehnder Group chce ve svých oblastech působení patřit vždy ke třem nejlepším společnostem na světě.

Dosahujeme toho nejrůznějšími prostředky:

Trvale vyvíjíme nové a úspěšné výrobky. Seznam našich novinek je stále delší a v inovacích jsme na trhu uznávání jako vedoucí společnost. Dále rozšiřujeme naši již silnou organizaci prodeje – ať je tomu tak v zemích, kde již vyvíjíme činnost nebo v zemích nových. Disponujeme nejlépe kvalifikovanými pracovníky prodeje pro péči o zákazníky a poradenskou službou zákazníkům. Prodejní tým má k dispozici moderní informační prostředky a prostředky pro zpracování dat, které se v současné době dále rozšiřují ve víceletém projektu. V našich moderních výrobních závodech využíváme nejnovější technologie. Trvale vkládáme vysoké investice do strojů a zařízení. Současně vyvíjíme nové výrobní technologie, abychom mohli naše výrobky vyrábět ještě výhodněji a v ještě vyšší kvalitě. Jsme si vědomi kvality a životního prostředí. Naše závody jsou certifikovány dle ISO 9000. Ve vzácných případech, kdy pracujeme s potenciálně ekologicky škodlivými materiály, jsme přijali nejvyšší možná bezpečnostní opatření a ta jsou také certifikována podle ekologického auditu ISO 14001. Pracujeme aktivně na tom, aby byly odpovídajícím způsobem certifikovány také ostatní naše závody. Vyrábíme trvalé hodnoty – a naše výrobky jsou trvalé. Výrobky ze závodu Zehnder Group mají – pokud jsou používány a provozovány odborně – životnost několik desetiletí. Naše radiátory jsou vyrobeny především z oceli případně z hliníku, tyto materiály lze recyklovat. Neboť naše výrobky mají během svého aktivního použití sloužit teplu, pohodlí a pohodě a později mohou být bez obtíží zlikvidovány.

Dlouhodobý a profitabilní růst

Skupina Zehnder Group usiluje o dlouhodobý, profitabilní růst. V prvé řadě toho dosahujeme vlastním růstem prodeje a obratu. Kromě toho vstupujeme také do nejrůznějších forem spolupráce s třetími stranami nebo uskutečňujeme fúze – zejména tehdy, pokud se nám tento způsob zdá perspektivní.