Prohlášení o ochraně dat

Vámi uvedené osobní údaje používáme pouze uvnitř společnosti Zehnder GmbH a s nimi spojených podniků. Na třetí osoby je bez Vašeho výslovného souhlasu nepředáváme.

Osobní údaje používáme pouze k odpovědi na Vaše dotazy. Kromě toho je v jednotlivých případech můžeme použít také pro účely průzkumu trhu.

Na osobní data u nás uložená se můžete kdykoliv zeptat. Kromě toho můžete využití těchto dat odmítnout, změnit je, nebo je nechat vymazat.